Nowy termin spotkań stowarzyszenia ustalimy 15.02 i niezwłocznie opublikujemy na stronie:) Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do Naszego wesołego grona proszeni są o kontakt (k.peda@tnm.org.pl).