Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków!

Zgodnie z art. 23, pkt.2. statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2010 r. (czwartek), o godz. 18:00, na terenie budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej, ulica Wybrzeże Wyspiańskiego 25, 50-370 Wrocław. Numer sali, w której odbędą się obrady WZC zamieszczony przy wejściu do budynku dnia 24.06.2010 r. Więcej szczegółów w uchwale do pobrania tutaj.