logo_konferencja2

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie “Twoje nowe możliwości” ma przyjemność zaprosić na konferencję “Możliwości a Bariery – system wsparcia studentów z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku”, która odbędzie się dnia 7 grudnia 2009 r. w centrum konferencyjnym Fortum S.A. we Wrocławiu ul. Walońska 3-5.

Konferencja zostanie poświęcona konstrukcji efektywnego systemu wsparcia studentów z niepełnosprawnością oraz współpracy podmiotów publicznych z organizacjami pozarządowymi.

W zakresie systemu wsparcia mowa będzie o koncepcji obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych na drodze  uzyskania wykształcenia wyższego, począwszy  od wyboru studiów aż po wejście w rynek pracy.  Tematyka współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmie aspekty prawne oraz praktyczne.

Poniżej szczegółowy plan konferencji:

Godzina

Temat wystąpienia/osoba wygłaszająca

10.00-10.10

Uroczyste rozpoczęcie konferencji
Jerzy Łużniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

10.10-10.25

Polityka Rządu w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych
Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

10.25-10.40

Polityka PFRON w stosunku do kształcenia osób niepełnosprawnych
Wojciech Skiba, Prezes PFRON

10.40-10.55

Rynek pracy a osoby niepełnosprawne
Sławomir Piechota, Poseł na Sejm VI kadencji

10.55-11.15

Projekt Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych Krzysztof Peda, Ariel Fecyk „Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości”

11.15-11.45

Dyskusja

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.20

Warsztaty

12.20-12.35

Efektywne wykorzystywanie środków przez szkoły wyższe w kontekście dotacji na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych              Ewa Wolak, Poseł na Sejm VI kadencji

12.35-12.50

Sytuacja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie na Dolnym Śląsku
Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty

12.50-13.05

Korzyści płynące ze współpracy z organizacjami pozarządowymi                    Andrzej Mańkowski, Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD

13.05-13.20

Możliwości współpracy szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi
Monika Kowalczyk, radca prawny – doradca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3″
13.20-13.35 Profesjonalizm czy wolontariat w kontekście systemów wsparcia                                                                                          Jerzy Borowiec, Pełnomocnik Rektora PWr. ds. Osób Niepełnosprawnych

13.35-13.50

Zakończenie konferencji
Krzysztof Peda, Ariel Fecyk, „Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości”

13.50

Przerwa kawowa rozmowy kuluarowe

W sprawie udziału w konferencji prosimy o kontakt mailowy j.ilnicka@tnm.org.pl bądź pod telefonem (071) 734-57-73