Został już ustalony termin cotygodniowych otwartych zebrań Stowarzyszenia TNM. Odbywać się one będą w każdy poniedziałek o godzine 20:15, pokój 4.31 budynek C-13 Politechniki Wrocławskiej, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 25, Wrocław.