dzamp-20091Druga edycja obozu integracyjnego „Dżamp” z elementami rehabilitacji zdrowotnej odbyła się w dniach 30.08-9.09.2009 r. w Krynicy Zdrój.Zasadniczym celem projektu była integracja niepełnosprawnych studentów różnych lat studiów i włączenie ich w społeczność akademicką. Podczas formalnych i nieformalnych spotkań uczestnicy mieli okazje poznać możliwości stojące przed osobami niepełnosprawnymi. Zostali zapoznani ze sposobem działania organizacji studenckich i zaktywizowani do włączenia się w prace samorządu studenckiego, stowarzyszeń i kół naukowych zarówno w wymiarze społecznym jak i naukowym. Studenci niepełnosprawni oprócz wiedzy teoretycznej mieli okazje wziąć udział w praktycznych szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich takich jak: komunikacja, autoprezentacja, negocjacje. Długotrwałym efektem tych działań będzie zwiększenie konkurencyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy dzięki doświadczeniom, referencjom i kontaktom zdobytym podczas pracy w organizacjach studenckich i umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń. W 3 dniowym treningu z tzw. umiejętności miękkich brały udział dwie piętnastoosobowe grupy studentów.

Dodatkowo studenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na basenie. Wykwalifikowany ratownik przeprowadzał lekcję zarówno dla osób nieumiejących jeszcze pływać jak i dla osób, które chciały udoskonalić swoje umiejętności. Już drugiego dnia rozpoczęły się zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, w których uczestniczyło około 30 osób. Od 2 do 4 dnia obozu trwały warsztaty plastyczno-teatralne prowadzone przez wykwalifikowanego animatora kultury, których celem była integracja oraz rozwój zdolności manualnych i kreatywnych.

Odbyły się także dwie całodniowe wycieczki na Słowację. W obu uczestniczyły osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Dzięki odpowiednio przystosowanej trasie wycieczek nawet Wysokie Tatry stały się dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach. Wycieczka do Aquacity w słowackim Popradzie również była dostępna dla wszystkich uczestników, łączyła w sobie elementy rekreacyjne z rehabilitacją w wodzie.

Podczas realizacji obozu położono nacisk na trzy ważne elementy związane z kształceniem osób niepełnosprawnych: rehabilitację zdrowotną, rehabilitację społeczną oraz szkolenie umiejętności interpersonalnych. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z zabiegów, do których dostęp w ich miejscu zamieszkania jest zazwyczaj utrudniony. Głównym celem obozu była jednak adaptacja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych oraz ułatwienie im dostępu do szkoleń czy kursów. „Dżamp 2009” został tak skonstruowany, aby połączyć elementy rehabilitacji zdrowotnej z równie ważną rehabilitacją zawodową. Szkolenia z zakresu umiejętności skutecznej komunikacji, negocjacji czy autoprezentacji są niezwykle ważne w późniejszym ubieganiu się o pracę. Ważne aby osoby z różnymi dysfunkcjami uwierzyły, że mogą i powinny uczestniczyć w nich w takim samym stopniu jak ich w pełni sprawne koleżanki i koledzy. Zadaniem programu integracyjnego i warsztatowego było natomiast wytworzenie więzi pomiędzy uczestnikami i kadrą obozu, która znacznie ułatwiła prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć. Ponadto warsztaty miały na celu pobudzenie kreatywności i pomysłowości uczestników. Integracja z pełnosprawnymi studentami jest istotna zarówno dla jednej jak i drugiej strony. Pozwala zrozumieć, że osoby sprawne i niepełnosprawne bawią się w taki sam sposób, a powszechne bariery i stereotypy nie istnieją. W dalszej części dokumentu znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych elementów programu obozu.

Program szkoleniowy

Na potrzeby obozu zostało przygotowanych kilkanaście tematów szkoleń. Program każdego szkolenia był tak dobrany, aby można go było w każdej chwili dostosować do potrzeb osób na przykład niedowidzących, niewidomych lub niesłyszących . Organizatorzy dysponowali materiałami w alfabecie brajla jak również specjalistycznym powiększalnikiem dla osób słabowidzących. Na pierwszych zajęciach z trenerem uczestnicy mieli okazje zintegrować się z grupą, co pozwoliło dobrać trenerowi odpowiednią ścieżkę zajęć.

Program warsztatowy

Na realizację warsztatów przeznaczono dni: 2-3 oraz 6-8 września. Prowadzone były następujące warsztaty: warsztaty plastyczne, teatralne oraz pobudzające kreatywne myślenie. Wszystkie pod okiem wykwalifikowanego animatora kultury.

Wycieczki

Zorganizowane zostały dwie całodniowe wycieczki autokarowe:

  • 4 września miała miejsce wycieczka do Smokowca w słowackich Tatrach Wysokich. Celem wycieczki było pokazanie uczestnikom, iż istnieją szlaki przystosowane i nawet osoby poruszające się o kulach czy na wózkach inwalidzkich są wstanie zobaczyć najwyższe góry regionu.
  • 5 września zorganizowana została wycieczka do Aqua-City w słowackim Popradzie. Połączenie rehabilitacji w wodzie i dobra zabawy znakomicie posłużyło integracji.

Program rehabilitacyjno rekreacyjny

Podczas trwania obozu w dniach od 2 do 9 września w godzinach 7-15 uczestnicy mogli bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych dostępnych w ORW „Panorama” pod kontrolą zatrudnionego przez organizatora na czas obozu fizjoterapeuty. Po godzinie 15 uczestnicy mogli skorzystać z masaży oraz zajęć rehabilitacyjnych na basenie prowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika.

Przez cały okres trwania obozu uczestnicy mogli korzystać z basenu, sauny oraz sali do tenisa stołowego. Od dnia 2 września uruchomiony został kurs pływania prowadzony przez instruktora zatrudnionego specjalnie na potrzeby obozu. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach: początkującej, średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Dodatkowo dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej instruktor prowadził lekcje indywidualne.

Obóz integracyjno-szkoleniowy dla studentów niepełnosprawnych „Dżamp 2009″ z elementami rehabilitacji zdrowotnej był współfinansowany  ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Miasta Wrocław.
logo-wroclawialogo_pfron_525