V Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2023  

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” wraz z Radą Ekspertów ds. Kształcenia Osób z Niepełnosprawnościami z przyjemnością zapraszają na V Akademickie Dni Integracji – Wrocław 2023. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej 211. Tematem przewodnim konferencji jest „Dostępność a bezpieczeństwo”. Przez dwa dni będziemy rozmawiać i poruszać zagadnienia związane między innymi z ewakuacją, ratownictwem, samoobroną oraz bezpieczeństwem psychicznym
i fizycznym osób z niepełnosprawnością. Pierwszy dzień wypełnią prelekcje. Zapraszamy na wykłady
w kilku panelach tematycznych: 

Ratownictwo a dostępność
Bezpieczeństwo a dostępność w architekturze
Bezpieczeństwo a dostępność w wymiarze społecznym
Bezpieczeństwo a dostępność w kulturze
Bezpieczeństwo i dostępność a technologie 

Drugiego dnia zapraszamy na praktyczne warsztaty.  

Serdecznie zachęcamy do udziału w V Akademickich Dniach Integracji – Wrocław 2023!