Od wielu lat szkoły wyższe podejmują działania mające na celu poprawę jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością. Część z nich realizowanych jest oddzielnie, pozostałe zaś prowadzone są we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, co sprawia, że każda z uczelni dysponuje różnorodnymi doświadczeniami i wiedzą w tym obszarze. Ponadto w regionalnym środowisku akademickim już od dłuższego czasu słychać było o potrzebie wymiany praktyk między uczelniami i wypracowania różnych stanowisk. Do tej pory nie powstała jednak żadna stała platforma współpracy i dzielenia się doświadczeniami w zakresie stwarzania studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

W odpowiedzi na potrzebę płynącą ze środowiska pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” powołało do życia RADĘ EKSPERTÓW DS. KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Radę Ekspertów tworzy Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” oraz przedstawiciele szkół wyższych zajmujący się sprawami studentów z niepełnosprawnością, w tym:

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Dolnośląska Szkoła Wyższa
 4. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
 5. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 6. Politechnika Opolska
 7. Politechnika Wrocławska
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Opolski
 11. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Wrocławski
 13. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

Poniżej znajdują się linki do oficjalnych dokumentów podpisanych przez każdą ze stron:

Regulamin Rady Ekspertów
Porozumienie w sprawie powołania Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością