Dzień I – 25.05.2023 czwartek

 • Miejsce: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  ul. Borowska 211

09:00-09:30 Rejestracja uczestników

09:30-11:00 Inauguracja konferencji – sala W3

 • Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości:
  P. Krzysztof Peda – prezes Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”
  dr Krzysztof Aleksandrowicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wykład inauguracyjny „Stany zagrożenia życia z udziałem osób z niepełnosprawnością – czy jesteśmy na to przygotowani?”
  mgr Jarosław Sowizdraniuk – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:15 Panel I Ratownictwo a dostępność – sala W3

Moderatorzy:
dr hab. Jacek Smereka, prof Uczelni – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskichwe Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskichwe Wrocławiu
dr Wojciech Laber – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • 11:15-11:35 Kultura bezpieczeństwa działań ratowniczych w kontekście osób ze szczególnymi potrzebami
  starszy kapitan dr Monika Wojakowska – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  starszy brygadier mgr inż. Klaudia Madej-Węgier – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • 11:35-11:55 Kompetencje ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z badań nad studentami
  dr Dariusz Szrejder – Wrocław bez Barier, Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
 • 11:55-12:15 Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami przy użyciu krzeseł i materacy ewakuacyjnych
  mgr Bartosz Wadelski – EnSafe (prezentację przygotowali: mgr inż. pożarnictwa Krzysztof Zając – Politechnika Poznańska,
  mgr inż. pożarnictwa Andrzej Migas – Politechnika Poznańska)
 • 12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:30 Panel IIa Bezpieczeństwo a dostępność w architekturze – sala W3

Moderatorzy:
dr Agnieszka Kossowska – Politechnika Opolska,
dr Robert Gwardyński – Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu,
dr Monika Łukasik-Duszyńska – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 • 12:30-12:45 Działania pracowni i studentów dotyczące projektowania z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (z naciskiem na prace zaprojektowane i wykonane przez studentów z myślą o osobach z niepełnosprawnościami)
  dr Krzysztof Kubasek – Katedra Wzornictwa, Pracownia projektowania Prospołecznego, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 12:45-13:00 Projekt wnętrz i komunikacji wizualnej Domu Opieki Wyręczającej
  dr hab. Marta Płonka prof. Uczelni, – Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Katedra Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
  we Wrocławiu
  dr hab. Dominika Sobolewska, prof. Uczelni – Katedra Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 13:00-13:15 Dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jako warunek bezpieczeństwa niezależnej aktywności fizycznej osób z dysfunkcją wzroku
  Dr Dariusz Rutkowski – Uniwersytet Dolnośląski DSW, Stowarzyszenie GUIDE
  dr Marcin Pleśniak –Uniwersytet Dolnośląski DSW, Stowarzyszenie GUIDE
 • 13:15-13:30 Dostępność obiektów architektonicznych a możliwości architektów na podstawie badań jakościowych
  dr inż. arch. Małgorzata Telesińska – Politechnika Wrocławska

12:30-13:30 Panel IIb Dostępność a bezpieczeństwo w wymiarze społecznym – sala W4

Moderatorzy:
starszy kapitan dr Monika Wojakowska – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. inż. Katarzyna Jach prof. uczelni – Politechnika Wrocławska
dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik – Politechnika Wrocławska

 • 12:30-12:45 Inkluzja społeczna Osób z Niepełnosprawnościami celem stabilizacyjnej funkcji organizacji pozarządowych
  dr Józef Patkiewicz – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu
 • 12:45-13:00 Wpływ dostępności na bezpieczeństwo socjalne osób z niepełnosprawnościami
  w Polsce
  mgr Ewa Zając – Uniwersytet Wrocławski
 • 13:00-13:15 Liderzy Dostępności jako wentyl bezpieczeństwa dla społeczności akademickiej.
  Jak to zrobić?
  dr hab. inż. Katarzyna Jach prof. uczelni – – Politechnika Wrocławska
  mgr inż. Anna Zgrzebnicka – Politechnika Wrocławska
 • 13:30-14:30 Przerwa obiadowa oraz rozstrzygnięcie aukcji

14:30-15:30 Panel IIIa Dostępność a bezpieczeństwo w kulturze – sala W3

Moderatorzy:
dr Monika Łukasik-Duszyńska

dr Anna Goleń Szczeciak – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
dr inż. Ewa Szczepankiewicz – Politechnika Wrocławska

 • 14:30-14:45 Dostępność udziału w kulturze fizycznej osób z niepełnosprawnościami
  dr Anna Goleń-Szczeciak – Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
 • 14:45-15:00 Działania ASP w kierunku dostępności sztuki dla osób z niepełnosprawnością
  dr hab. Grzegorz Niemyjski, Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 15:00-15:15 Bezpieczne wydarzenie kulturalne
  P. Magda Brumirska-Zielińska – Fundacja Katarynka
 • 15:15-15:30 Świat własności intelektualnej – miejsce kreacji i źródło rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami
  dr inż. Ewa Szczepankiewicz – Politechnika Wrocławska mgr inż. Piotr Otręba – Politechnika Wrocławska

14:30-15:30 Panel IIIb Dostępność i bezpieczeństwo a technologie – sala W4

Moderatorzy:
dr hab. inż. Katarzyna Jach, prof. Uczelni – Politechnika Wrocławska
dr Bożena Bogut – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 • 14:30-14:45 Projekt aplikacji dla słyszących umożliwiającej porozumiewanie się z osobami Głuchymi
  dr hab Marta Płonka, prof. Uczelni, Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Katedra Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 14:45-15:00 Odnajdź się na kampusie Politechniki Wrocławskiej – aplikacja Cyfrowy Przewodnik kampusu Politechniki Wrocławskiej
  mgr inż. Aleksandra Kozłowska-Woszczycka – Politechnika Wrocławska
  inż. Piotr Jasiczek – Politechnika Wrocławska
  mgr inż. Aleksandra Dynowski– Politechnika Wrocławska
 • 15:00-15:15 Bezpieczeństwo urządzeń
  dr inż. Grzegorz Debita – Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki
 • 15:15-15:30 Druk 3D uniwersalnych planów nawigacyjnych realizowanych w ramach projektu Politechnika Nowych Szans
  mgr. inż. Bartłomiej Łodziato – Politechnika Wrocławska
 • 15:30-15:50 Zakończenie pierwszego dnia konferencji – dyskusja, wnioski

Dzień II – 26.05.2023 piątek – Warsztaty

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
ul. Borowska 211

 • 08:30-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-11:00 Panel I

 • Warsztaty integracyjne – sala S1
  Sekcja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego – Politechnika Wrocławska
 • Praktyczny warsztat, mający na celu znalezienie złotego środka pomiędzy surowymi zaleceniami medycznymi, a psychofizycznymi możliwościami osób dotkniętych niepełnosprawnością – sala S2
  mgr Jarosław Sowizdraniuk – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:45 Panel II

 • Praktyczne wykorzystanie sprzętu ewakuacyjnego (krzesła, materace i maty ewakuacyjne)
  P. Bartosz Wadelski – EnSafe – Sala W4
 • Podstawowe elementy sztuki walki – techniki samoobrony dla osób z niepełnosprawnościami
  Sekcja Walki w Bliskim Kontakcie – Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki
 • Jak zbudować przyjazną społeczność dla osób z zespołem Tourette’a? – Sala S1
  dr inż. Karolina Laszczyk – Politechnika Wrocławska
  P. Piotr Chojna – samorzecznik, Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
 • 11:00-13:00 Posiedzenie Rady Ekspertów 
 • 13:00-14:00 Warsztat malarstwo wirtualne (dla członków Rady Ekspertów)
  prof. Krzysztof Skarbek – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  mgr Piotr Saul – as. IV Pracownia Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • 12:45-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:30 Panel III

 • Dysleksja – szansa, wyzwanie czy zagrożenie? – Sala S1
  mgr Magdalena Hołowko – Politechnika Wrocławska
 • 14:30 Zakończenie drugiego dnia konferencji