Łukasz Baszkiewicz
ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
adres e-mail: l.baszkiewicz@tnm.org.pl
tel.: 518 293 939