Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członkowie: