Komitet Organizacyjny II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji

Przewodniczący – mgr inż. Jerzy Borowiec – Politechnika Wrocławska

Wiceprzewodniczący – mgr inż. Krzysztof Peda – Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Członkowie:

Dr Brygida Gwiazda-Rzepecka – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dr Małgorzata Wróblewska – Politechnika Opolska

Dr inż. Mirosława Pietryka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Dariusz Rutkowski – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dr Krzysztof Aleksandrowicz- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Mgr inż. Ariel Fecyk  – Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Mgr inż. Jerzy Borowiec – Politechnika Wrocławska

Mgr Agata Dancewicz – Politechnika Wrocławska

Mgr Dorota Dzięcioł – Uniwersytet Wrocławski

Mgr Joanna Jaworska – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Mgr Iwona Sojka – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Mgr Ewelina Biszto – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu