Komitet Naukowy IV Akademickich Dni Integracji – Wrocław 2022

 1. dr hab. inż. Anna Janicka, prof. uczelni
  Kierownik Pracowni Badań Emisji, Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów –
  Przewodnicząca Komitetu Naukowego – Politechnika Wrocławska
 2. prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
  Prorektor ds. Ogólnych i Operacyjnych – Politechnika Opolska
 3. dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. uczelni
  Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym – Politechnika Poznańska
 4. dr hab. inż. Katarzyna Jach, prof. uczelni
  Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami – Politechnika Wrocławska
 5. dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadz.
  Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem – Uniwersytet Medyczny im.
  Piastów Śląskich we Wrocławiu
 6. dr hab. inż. Maciej Zawiślak, prof. uczelni
  Kierownik projektu „Prace B+R nad stworzeniem nowej generacji pojazdu typu off-road dla
  osób z niepełnosprawnością” – Politechnika Wrocławska
 7. dr Krzysztof Aleksandrowicz
  Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością – Uniwersytet
  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 8. dr Anna Borkowska
  Dyrektor Centrum Doskonałości Dydaktycznej, Wydział Zarządzania – Politechnika
  Wrocławska
 9. doc. dr Alina Czapiga
  Psycholog – Uniwersytet Wrocławsk
 10. dr Krystyna Gilga
  Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Adiunkt w Katedrze Socjologii i
  Polityki Społecznej – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 11. dr inż. Mirosława Pietryka
  Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Uniwersytet Przyrodniczy we
  Wrocławiu
 12. dr Dariusz Rutkowski
  Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – Dolnośląska
  Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 13. dr inż. Jarosław Szrek
  Kierownik Laboratorium Mechatroniki i Robotyki, adiunkt w Katedrze Podstaw Konstrukcji
  Maszyn i Układów Mechatronicznych – Politechnika Wrocławska
 14. dr Małgorzata Wróblewska
  Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – Politechnika Opolska