Dzień I 08.11.2018 KONFERENCJA

 

08:30-09:15

Obrady Rady Ekspertów z udziałem przedstawicieli władz Uczelni z Dolnego Śląska i Opola

 

09:30-10:00

Uroczyste otwarcie konferencji

 

SESJA I TO JUŻ 100 LAT…

 

10:15-10:40

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce – geneza i rozwój

dr Marcin Garbat                                                                                                                                                                                    Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

10:45-11:10

Regulacje prawne dotyczące niepełnosprawności w Polsce od 1918 roku do chwili obecnej/ ustawodawstwo polskie dotyczące niepełnosprawności (w kontekście prekariatu)

dr Małgorzata Giełda,

Uniwersytet Wrocławski

 

SESJA II DĄŻENIE DO UNIWERSALNOŚCI

 

11:25-11:45
„Zrównać kampus”- projekt dostępnej przestrzeni CWINT

mgr inż. Natalia Ratajczak                                                                                                                                                                Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

11:50-12:10

Projektowanie uniwersalne w laboratorium chemicznym UWr
dr hab. Jolanta Ejfler                                                                                                                                                                               prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

 

12:15 - 13:00

UROCZYSTA MUSZTRA ADEPTÓW AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH + LUNCH

 

13:00 - 13:20

Sprawni dzięki technice
inż. Marek Tankielun                                                                                                                                                                      Kierownik Laboratorium Tyfloinformatycznego                                                                                                                                 CWINT Politechnika Wrocławska

 

13:25-13:45

AZON – dostępna platforma informacyjna

mgr inż. Wojciech Drzewiński                                                                                                                                                          kierownik zadań w projekcie AZON                                                                                                                                            Politechnika Wrocławska

 

13:50-14:10

Kultura dostępna dla wszystkich
mgr Justyna Mańkowska                                                                                                                                                                Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”

 

SESJA III: „NIC O NAS BEZ NAS”

 

14:25:14:45

Rola Pełnomocnika Zarządu ds. Studentów z Niepełnosprawnością PWr

mgr inż. Anna Zgrzebnicka
Pełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnością PWr;

 

14:50 – 15:10
Wspólna Inicjatywa Architektoniczna – studencka integracja międzyuczelniana

Kinga Kasprzyca (PWr), Katarzyna Olszewska (AWF)                                                                                                                            pod opieką merytoryczną: Natalii Ratajczak-Szponik (PWr) i Dominiki Zawadzkiej (AWF)

 

 

Dzień II 09.11.2018 WARSZTATY

 

09:00-11:00 (do wyboru)
  • Tworzenie dostępnych dokumentów ms office
     inż. Marek Tankielun
  • Dotknij ciszy – język migowy w pigułce                                                                                                                                           mgr Destina Kuliś
  • Praktyczny kurs orientacji przestrzennej                                                                                                                                         mgr Joanna Kowalska-Grzebieluch

 

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa


11:30 - 13:30
  • Tworzenie dostępnych dokumentów ms office
    inż. Marek Tankielun
  • Dotknij ciszy – język migowy w pigułce                                                                                                                                           mgr Destina Kuliś
  • Praktyczny kurs orientacji przestrzennej                                                                                                                                        mgr Joanna Kowalska-Grzebieluch

 

13:30 - 13:50

Zakończenie Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji

 

14:10-15:00
Prezentacja LABORATORIUM CHEMICZNEGO UWr dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

 

WARSZTAT ADRESOWANY DLA STUDENTÓW

14:10-15:00
Prezentacja LABORATORIUM CHEMICZNEGO UWr dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

 

O  warsztatach:

Tworzenie dostępnych dokumentów ms office – jak stworzyć dostępne dokumenty tekstowe, – jak czytają osoby niewidome, -czym jest projektowanie uniwersalne… Warsztaty przeznaczone dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni. Prowadzący: inż. Marek Tankielun

Dotknij ciszy – język migowy w pigułce – Dlaczego nie każda osoba niesłysząca czyta z ruchu ust? Jak mówić, żeby osoba słabosłysząca nas usłyszała? Jak pisać, żeby osoba niesłysząca zrozumiała nasz komunikat? Na te i wiele pytań odpowiemy sobie podczas warsztatów poświęconych komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Prowadząca: mgr Destina Kuliś 

Praktyczny kurs orientacji przestrzennej – Jak pomóc osobie niewidomej pokonać pierwsze kroki na nieznanym terenie. Warsztaty przeznaczone dla pracowników Uczelni Wyższych. Prowadząca: mgr Joanna Kowalska-Grzebieluch