Politechnika Wrocławska

Przedstawiciel:
mgr inż. Jerzy Borowiec

Uniwersytet Wrocławski

Przedstawiciel:
dr Barbara Winczura

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Przedstawiciel:
dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki

Przedstawiciel:
dr Brygida Gwiazda-Rzepecka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Przedstawiciel:
dr Krystyna Gilga

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Przedstawiciel:
mgr Joanna Jaworska

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Przedstawiciel:
dr Dariusz Rutkowski

Uniwersytet Opolski

Przedstawiciel:
dr Agnieszka Włoch

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Przedstawiciel:
dr Eleonora Mess

Politechnika Opolska

Przedstawiciel:
dr Małgorzata Wróblewska

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

Przedstawiciel:
mgr Lidia Harcej

Akademia Muzycznego we Wrocławiu

Przedstawiciel:
dr Paweł Cylulko

Akademia Sztuk Pięknych

Przedstawiciel:
mgr Małgorzata Mońka