Dzień I – 26.05.2022 

LOKLAIZACJA: Politechnika Wrocławska, bud. D-21 (Bibliotech), pl. Grunwaldzki 11

8:30-9:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:20 Inauguracja konferencji, wstęp i przywitanie gości, przemówienia okolicznościowe

9:20-11:00 Sesja I Innowacyjne rozwiązania techniczne
moderator: dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadz. – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

9:20-9:35 Innowacyjny pojazd typu off-road dla osób z niepełnosprawnością: Projekt LOV
dr hab. inż. Anna Janicka, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska

9:35-9:50 Identyfikacja rozwiązań ergonomicznych dla osób z dysfunkcjami w komunikacji człowiek-komputer
dr inż. Kamil Wróbel – Politechnika Poznańska

9:50-10:05 Dostępność bibliotek cyfrowych – problemy, wyzwania, rekomendacje z uwzględnieniem założeń projektowania uniwersalnego na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – studium przypadku
inż. Karolina Jankowska – Politechnika Wrocławska

10:05-10:20 Technika w aktywności fizycznej Osób z Niepełnosprawnościami
dr Dariusz Rutkowski – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

10:20-10:35 System monitorowania i analizy chodu z kijami Nordic Walking
dr inż. Sławomir Wudarczyk – Politechnika Wrocławska

10:35-10:50 Standardy dostępności cyfrowej na uczelni w kontekście praktycznego zastosowania w materiałach dydaktycznych w formacie PDF – reprezentacja złożonych struktur, problemy, wyzwania, nadchodząca przyszłość
inż. Marek Tankielun – Politechnika Wrocławska

10:50-11:10 Dyskusja po sesji

11:10-11:30 Przerwa

11:30-13:00 Sesja II Innowacyjne rozwiązania w architekturze moderator: dr hab. inż. Katarzyna Jach, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska

11:30-11:45 Projektowanie uniwersalne – wsparcie w budowaniu dostępnego otoczenia dla osób w spektrum autyzmu oraz osób z doświadczeniami kryzysu zdrowia psychicznego
dr Małgorzata Wróblewska – Politechnika Opolska

11:45-12:00 Ergonomiczne rozwiązania architektoniczne i informacyjne dla osób z dysfunkcjami w aspekcie projektowania uniwersalnego
dr Katarzyna Szwedzka – Politechnika Poznańska

12:00-12:15 Wielokryterialna metodyka oceny obiektów kampusu uczelni z wykorzystaniem podejścia AHP
dr hab. inż. Jan Blachowski, prof. uczelni; inż. Marek Tankielun, mgr inż. Monika Hajnrych, mgr inż. Paweł Trybała – Politechnika Wrocławska

12:15-12:30 Trzy standardy dostępności stworzone przez Koordynatora dostępności architektonicznej Politechniki Wrocławskiej
dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik, mgr inż. arch. Agnieszka Marek-Kwocz – Politechnika Wrocławska

12:30-12:50 Kształtowanie architektury mieszkaniowej dla osób starszych – prezentacja prac studenckich
prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Politechnika Wrocławska

12:50-13:00 Dyskusja po sesji

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15:15 Sesja III Innowacyjne rozwiązania organizacyjne moderator: dr hab. inż. Anna Janicka, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska

14:00-14:50 Dostępność wydarzeń kulturalnych
Dariusz Szrejder – Biuro Wrocław bez Barier, Justyna Mańkowska – Fundacja Katarynka

14:15-14:30 Skarga na brak dostępności – wybrane problemy praktyczne
dr Adriana Tomczyk, Piotr Zielonka – Uniwersytet Szczeciński

14:30-14:45 Organizacja pracy osoby słabowidzącej na stanowisku głównej księgowej
dr inż. Marcin Orzechowski – Politechnika Poznańska

14:45-15:00 Jak uczyć o niepełnosprawności? Doświadczenia ze szkoleń w Politechnice Nowych Szans
dr hab. inż. Katarzyna Jach, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska

15:00-15:15 Dyskusja po sesji

15:15-16:00 Wręczenie Stypendiów Specjalnych Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

16:00-16:30 Przerwa

16:30-17:30 Obrady Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością oraz Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP

17:30 Zakończenie I Dnia Konferencj

Dzień II – 27.05.2022 

LOKALIZACJA: Politechnika Wrocławska, bud. L-2, ul. Na Grobli 13

09:00-11:00 Sesja I

Warsztaty Integracyjne
Patrycja Minecka, Angelika Rzeźwicka, Marta Jaworska, Magdalena Jasianek – Sekcja Szkoleniowa Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej (4S)

11:00-11:15 Przerwa

11:15-12:45 Sesja II

Używanie krzesła ewakuacyjnego – warsztat
Dominik Golema – Biuro Wrocław bez Barier

Projektowanie pojazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami w Katedrze Inżynierii Pojazdów – warsztat
mgr inż. Monika Magdziak-Tokłowicz, dr inż. Aleksander Górniak, dr inż. Gustaw Sierzputowski – Politechnika Wrocławska

Dostępność w komunikacji z osobami g/Głuchymi i słabosłyszącymi – warsztat Iwona
Boguszyńska – Spółdzielnia Socjalna FADO

12:45-13:45 Przerwa obiadowa

13:45-14:15 Sesja III

Boccia jako wzorcowa aktywność dla wszystkich na przykładzie integracyjnych zawodów akademickich – warsztat mgr inż. Michael Jonek – Politechnika Opolska

Czy Twoi studenci oglądają YouTuba? Dlaczego jeszcze tam Cię nie ma? Czyli jak docierać do studentów w cyfrowym świecie. – warsztat
Piotr Gajda – Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

14:15-15:15 Sesja IV

Komunikacja i współdziałanie w zespole zróżnicowanym pod względem przekonań, postaw oraz zachowań – warsztat
dr Małgorzata Wróblewska – Politechnika Opolska

Race Running dyscyplina dla OzN – warsztat
Wiktor Florys, Karina Buczek – Frame Running Złotowianka

15:15 Zakończenie konferencji

Program ADI 2022 w formacie PDF