Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się 8 listopada o godzinie 10.00 w auli budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej. Była to wspólna inicjatywa powołanej przez rektorów Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością oraz Stowarzyszenia na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”.

Program wydarzenia przewidywał m.in. konferencję „Porozmawiajmy o dostępności” oraz trening pływacki na Krytej Pływalni „Wodna Nuta”.

Konferencja została podzielona na cztery wystąpienia  tematyczne: prof. E. Syty „Być sobą” (prezentacja poświęcona przedstawieniu byciu osobą z niepełnosprawnością rąk w ujęciu aktywnego funkcjonowania w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym), dr inż. arch. Marcin Gałkowski „Niepełnosprawność jako faza życia. Projektowanie bez barier” (o projektowaniu uniwersalnym oraz zwróceniu uwagi na fakt, iż większość osób z niepełnosprawnościami ma wewnętrzną czyli niewidoczną niepełnosprawność), Tomasz Kunecki „Dostępność sportu dla osób z niepełnosprawnościami” (o aktywnym udziale osób z niepełnosprawnością ruchową w uprawnianiu różnego rodzaju dyscyplin sportowych), Ilona Nawankiewicz „Świat dotyku i dźwięku szansą na świat otwarty dla niewidomych i słabo widzących – funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku we współczesnej rzeczywistości” (o byciu osobą z niepełnosprawnością wzroku w ujęciu aktywnego funkcjonowania w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym). Na zakończenie miał miejsce występ muzyczny w wykonaniu Artura Wierzby z wykorzystaniem teledysku przedstawiającego osoby z niepełnosprawnością w różnego typu sytuacjach życiowych.

Drugiego dnia, 9 listopada o godzinie 8.00 rozpoczął się warsztat związany z dostępnością basenu w formie treningu pływackiego dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczący studenci mieli możliwość poznania asekuracji na płycie basenu i w wodzie,  technik przenoszenia do wody oraz technik pływackich osób z niepełnosprawnościami czy transferu wyjścia z wody. Po zakończeniu zajęć podczas rozmowy przy kawie i herbacie oraz posiłku poruszone także zostały kwestie takie jak m.in.: możliwości i udogodnień jakie obecnie może zaoferować uczelnia studentom z niepełnosprawnościami.