7 marca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się spotkanie Rady Ekspertów. Na obradach uczestniczyli przedstawiciele uczelni z terenu Wrocławia i Opola.

Pełnomocnicy poszczególnych uczelni dyskutowali o inicjatywie organizacji zajęć w-f (postępie prac). W ramach współpracy student    z niepełnoprawnością będzie miał możliwości realizowana zajęć sportowych na innej uczelni. Jest to skomplikowany proces, dlatego też wymaga podjęcia formalnych kroków w tym kierunku. Przedstawiciel Dolnośląskiej Uczelni Wyższej Pan  Dr Dariusz Rutkowski  zreferował aktualny postęp prac.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie założeń Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 22 stycznia  2018. Pan Ariel Fecyk Wiceprezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości przedstawił kształt projektu Ustawy. Większość postulatów członków Rady Ekspertów zostało uwzględnionych w drodze konsultacji.W projekcie stwierdzono brak zapisu o obowiązkowym ujęciu przez Uczelnię w regulaminie studiów sposobu likwidacji barier w dostępie do procesu kształcenia. Obecni na posiedzeniu członkowie uznali, iż w bieżącej pracy pełnomocników  istnienie takiego zapisu w regulaminie jest niezbędne.

Kolejne spotkanie  zostało zaplanowane na kwiecień w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”.