Spotkanie Rady Ekspertów

7 marca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się spotkanie Rady Ekspertów. Na obradach uczestniczyli przedstawiciele uczelni z terenu Wrocławia i Opola. Pełnomocnicy poszczególnych uczelni dyskutowali o inicjatywie organizacji zajęć w-f (postępie prac). W ramach współpracy student    z niepełnoprawnością będzie miał możliwości realizowana zajęć sportowych na innej uczelni. Jest to skomplikowany proces, dlatego też…