II Dolnośląsko – Opolskie Dni Integracji w Opolu

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się 8 listopada o godzinie 10.00 w auli budynku „Łącznik” Politechniki Opolskiej. Była to wspólna inicjatywa powołanej przez rektorów Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością oraz Stowarzyszenia na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. Program wydarzenia przewidywał m.in. konferencję „Porozmawiajmy o dostępności” oraz trening pływacki na Krytej Pływalni „Wodna…

II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji 2018

  Od 8 do 9 listopada w murach Politechniki Wrocławskiej odbywały się II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji.  Wydarzenie było zorganizowane przez Radę Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości  – odbyło się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele uczelni…

Spotkanie Rady Ekspertów

  Kolejne spotkanie Rady Ekspertów  odbyło się 28 maja w siedzibie Stowarzyszenia.  Pomimo pogody za oknem: gorącą i duszno to przebiegło w bardzo miłej, merytorycznej i słodkiej atmosferze.  Obrady  dotyczyły przede wszystkim dalszych wytycznych w sprawie wspólnej realizacji zajęć  z w-f dla studentów z niepełnosprawnościami. Dr Krystyna Gilga zreferowała  aktualny postęp prac, a dr Dariusz…

Spotkanie Rady Ekspertów

7 marca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się spotkanie Rady Ekspertów. Na obradach uczestniczyli przedstawiciele uczelni z terenu Wrocławia i Opola. Pełnomocnicy poszczególnych uczelni dyskutowali o inicjatywie organizacji zajęć w-f (postępie prac). W ramach współpracy student    z niepełnoprawnością będzie miał możliwości realizowana zajęć sportowych na innej uczelni. Jest to skomplikowany proces, dlatego też…