26-27 października na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego odbyły się I Dolnośląskie-Opolskie Dni Integracji. W wydarzenie były zaangażowane uczelnie wyższe z Wrocławia i Opola. Najpierw odbyły się uroczyste obrady Rady Ekspertów na której przyjęto Uchwałę dot. organizacji Dni Integracji. Przedstawiono również założenia programu: Absolwent2. Projekt będzie dużym wsparciem dla osób, które ukończą studia i będą zakładali swoje przedsiębiorstwa.

Wśród prelegentów byli :

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Jerzy Borowiec - Dobre praktyki w środowisku akademickim Dolnego Śląska i Opola na rzecz wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

Prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości mgr inż. Krzysztof Peda - Współpraca środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Bernadeta SzczupałGodność jako cel działań i wyborów osób z niepełnosprawnością 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego doc. dr Alina Czapiga –  Integracja – współczucie, czy współodczuwanie?

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Urszula Dębska  - Jeden z nas – psychologiczny kontekst integracji.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr Jolanta Lipińska – Lokś Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością w obliczu choroby.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr Piotr Plichta - Osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeni Internetu między skrajnymi wizjami szans i zagrożeń.

II Dzień

W piątek od samego rana odbywały się warsztaty poświęcone zagadnieniom związanymi z niepełnosprawnością dla pracowników administracyjnych uczelni.

Warsztaty dotyczyły:

  Aktywność sportowa i rekreacyjna studentów z niepełnosprawnością- dr Dariusz Rutkowski, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu DSW

Student z zaburzeniami psychicznymi -wyzwania dla pracowników uczelnimgr Patrycja Struś, Psycholog, Politechnika Wrocławska

Obsługa w dziekanacie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościąmgr Ewa Pajdo-Majewska Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Funkcjonalne ujęcie niepełnosprawności – ograniczenia i możliwości - Ariel Fecyk Wiceprezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności organizatorom wydarzenia. Mamy nadzieje, że za rok ponownie się spotkamy, aby obradować na tak ważne tematy.