Rada Ekspertów spotkała się po raz kolejny.

23 listopada, w ramach współorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie konferencji Świadoma Kadra – niepełnosprawność w środowisku akademickim, odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie Rady Ekspertów ds. Studentów z Niepełnosprawnością.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wrocławskich i opolskich uczelni – dr Barbara Winczura z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Dariusz Rutkowski z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dr Eleonora Mess z Uniwersytetu Medycznego, dr Krystyna Gilga z Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Małgorzata Wróblewska z Politechniki Opolskiej, mgr inż. Jerzy Borowiec z Politechniki Wrocławskiej, mgr Joanna Jaworska z Papieskiego Wydziału Teologicznego i dr inż. Mirosława Pietryka  z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Głównym tematem spotkania był nowy program Rady Nadzorczej PFRON „Absolwent”, mający na celu poprawę sytuacji niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Według zarysu programu, takie osoby otrzymywać będą wsparcie rozpoczynające się na ostatnim roku studiów i trwające maksymalnie przez dwa lata po ich ukończeniu. W czasie spotkania również, Prezes Krzysztof Peda przedstawił pismo, które w imieniu Rady Ekspertów wysłane zostało do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dotyczyło zamiarów Ministerstwa co do zmian lub likwidacji dotacji na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją nad sprawami bieżącymi.