Kolejne spotkanie Rady Ekspertów odbyło się 11 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich uczelni jak: Politechnika Wrocławska (mgr inż. Jerzy Borowiec), Politechnika Opolska (dr Małgorzata Wróblewska), Uniwersytet Medyczny (dr Eleonora Mess), Dolnośląska Szkoła Wyższa (dr Dariusz Rutkowski), Uniwersytet Wrocławski (dr Barbara Winczura), Akademia Muzyczna (dr Paweł Cylulko), Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych (dr Brygida Gwiazda-Rzepecka), Uniwersytet Ekonomiczny (dr Krystyna Gilga), Uniwersytet Przyrodniczy (dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich).

Spotkanie miało charakter roboczy, ustalony został plan działania oraz podział Rady na 3 podzespoły tematyczne:
– rynek pracy
– jakość kształcenia
– zespół formalno-prawny (organizacyjny)
Konkluzje ze spotkania dotyczą również dalszych, planowanych działań dotyczących m.in. wprowadzenia zapisu o rehabilitacji społecznej do ustawy.