Spotkanie Rady Ekspertów/ kwiecień 2016

Kolejne spotkanie Rady Ekspertów odbyło się 11 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich uczelni jak: Politechnika Wrocławska (mgr inż. Jerzy Borowiec), Politechnika Opolska (dr Małgorzata Wróblewska), Uniwersytet Medyczny (dr Eleonora Mess), Dolnośląska Szkoła Wyższa (dr Dariusz Rutkowski), Uniwersytet Wrocławski (dr Barbara Winczura), Akademia Muzyczna (dr Paweł Cylulko), Wyższa…