Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rada Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z niepełnosprawnością nad którą od wielu miesięcy pracowaliśmy dzisiaj się ukonstytuowała. Na inauguracyjne posiedzenie przybylii przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w uroczystości podpisania Listu Intencyjnego w 2014 roku oraz poseł Sławomir Piechota, poseł Jacek Świat, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Wypij, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomiej Skrzyński, parlamentarzyści, Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej Grzegorz Dzik Barbara Pokorny (POPON) oraz terenowy Rzecznik Praw Obywatelskich we Wrocławiu – Katarzyna Sobańska-Laskowska. Potwierdza to, że sprawa jakości kształcenia studentów niepełnosprawnych, tak nam bliska, jest również ważna dla osób mających wpływ na istotne z punktu widzenia osób niepełnosprawnych decyzje.