Kolejne spotkanie przedstawicieli uczelni oraz Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” odbyło się 13 stycznia 2015 roku w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zebrani tego dnia członkowie Rady przedstawili opinie biur Radców Prawnych każdej z uczelni nad ostatecznym kształtem Regulaminu i Porozumienia dotyczącego powołania Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością.

Obecni podczas spotkania członkowie Rady:

1. mgr inż Krzysztof Peda (Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”)
2. mgr Jerzy Borowiec (Politechnika Wrocławska)
3. dr Krystyna Gilga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
4. dr Barbara Winczury (Uniwersytet Wrocławski)
5. dr Brygida Gwiazda-Rzepecka (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
6. dr Paweł Cylulko (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
7. dr Dariusz Rutkowski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
8. dr Marta Czaplicka-Pędzich (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
9. dr Eleonora Mess (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
10. dr Małgorzata Wróblewska (Politechnika Opolska)