Projekt „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla OzN poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności) zrealizowane w latach 2021 – 2023

 

Okres realizacji projektu: : od: 2021-10-01 do: 2023-10-31

Wartość projektu: 3 805 551,25 zł

Dofinansowanie: 3 691 004,16 zł

logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski
Dokumentacja projektowa do pobrania
Aktualności

Terminy najbliższych szkoleń

Tytuł szkolenia BLOK Data rozpoczęcia Data zakończenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Godzina zakończenia szkolenia Formuła szkolenia
W świecie różnorodnych możliwości. 1 11.04.2022 11.04.2022 9:00 13:30 On-line
W świecie różnorodnych możliwości. 1 13.04.2022 13.04.2022 14:00 18:30 On-line
W świecie różnorodnych możliwości. 1 20.04.2022 20.04.2022 9:00 13:30 On-line
W świecie różnorodnych możliwości. 1 21.04.2022 21.04.2022 14:00 18:30 On-line