Termin realizacji projektu

  1. Rozpoczęcie 2019-09-01
  2. Zakończenie 2023-09-30

Warunki rekrutacji

  1. Rekrutacja formalna za pośrednictwem  Internetu, uczelni współpracujących w komórce odpowiedzialnej za wsparcie studentów z niepełnosprawnością lub bezpośrednio u Wnioskodawcy.
  2. Specjalistyczna diagnoza profilem kategorialnym przygotowanym na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (diagnoza ICF).
  3. Kwalifikacja uczestników do projektu.

Formy wsparcia

  1. Planowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
  2. Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery
  3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych
  4. Staż zawodowy
  5. Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia
  6. Nawiązywanie kontaktu i współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy

Harmonogram realizacji projektu

Nazwa działania / poddziałania od do 
Uruchomienie projektu 09.2019 09.2019 
Rekrutacja  09.2019 12.2019
Rekrutacja uzupełniająca 01.2020  11.2020 
Działania związane z planowaniem i wdrązaniem ścieżki kariery 09.2019 06.2021
Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy 09.2019 09.2021
Szkolenia specjalistyczne, zawodowe, zdobywanie uprawnień 09.2019 09.2021
Staże zawodowe 09.2019 09.2021
Wsparcie samozatrudnienia 09.2019 09.2021
Wsparcie w korzystaniu z innych instrumentów 09.2019 09.2021
Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne 02.2019 06.2021
Zatrudnianie uczestników 09.2019 09.2021
Zakończenie i rozliczenie 2 okresu 08.2021 09.2021

 

Aktualności

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

logo pfron