Termin realizacji projektu

  1. Rozpoczęcie 2019-09-01
  2. Zakończenie 2023-09-30

Warunki rekrutacji

  1. Rekrutacja formalna za pośrednictwem  Internetu, uczelni współpracujących w komórce odpowiedzialnej za wsparcie studentów z niepełnosprawnością lub bezpośrednio u Wnioskodawcy.
  2. Specjalistyczna diagnoza profilem kategorialnym przygotowanym na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (diagnoza ICF).
  3. Kwalifikacja uczestników do projektu.

Formy wsparcia

  1. Planowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
  2. Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery
  3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych
  4. Staż zawodowy
  5. Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia
  6. Nawiązywanie kontaktu i współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy

Harmonogram realizacji projektu

 1. Uruchomienie projektu 10.2021 10.2021
 2. Rekrutacja 10.2021 12.2023
 3. Rekrutacja uzupełniająca 11.2021 09.2023
 4. Działania związane z planowaniem i wdrażaniem ścieżki kariery 10.2021 09.2023
 5. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy 09.2021 09.2023
 6. Szkolenia specjalistyczne, zawodowe, zdobywanie uprawnień 09.2021 09.2023
 7. Staże zawodowe 09.2021 09.2023
 8. Wsparcie samozatrudnienia 09.2021 09.2023
 9. Wsparcie w korzystaniu z innych instrumentów 09.2021 09.2023
 10. Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne 02.2021 06.2023
 11. Zatrudnianie uczestników 09.2021 09.2023
 12. Zakończenie i rozliczenie 2 okresu 08.2021 09.2023

Aktualności

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

od lewej flaga polski godło oraz logo PFRON