1.  Projekt współfinansowany ze środków PFRON
 2. Termin realizacji projektu od 01-04-2022 do 31-03-2023

Warunki rekrutacji

Przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni:

 • Powinni pracować ( dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji organizującej wsparcie dla studiujących/uczących się osób z niepełnosprawnością;
 • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej wsparcie .

Asystenci osobiści i edukacyjni osób z niepełnosprawnością:

 • Powinni pracować (dowolna forma umowy) w organizacji/instytucji w charakterze asystenta osobistego bądź edukacyjnego OzN;
 • Posiadać rekomendację od organizacji/instytucji prowadzącej tego typu wsparcie;

Zadania rekrutacyjne będą prowadzone w jednakowym zakresie na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, by zapewnić równe szanse udziału.

Osoby rekrutujące się będą mogły uczestniczyć w jednej lub kilku formach wsparcia w zależności od ich potrzeb. Niezasadne będzie obligowanie do uczestnictwa we wszystkich warsztatach, gdyż osoby posiadające wiedzę z danego obszaru nie skorzystają na szkoleniu, a zajmą miejsca osobom rzeczywiście potrzebującym wiedzy. Zapotrzebowanie na poszczególne formy oszacowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Szacujemy, że w projekcie weźmie udział 100 osób, w tym odpowiednio po 32, 90, 30 (niektóre osoby realizują więcej niż jedną formę wsparcia) w poszczególnych formach wsparcia. Podział ten jest przemyślany i do tej pory dobrze się sprawdzał.

Formy wsparcia

 1. Warsztaty stacjonarne dla kadry wspierającej i asystentów osób z niepełnosprawnością
 2. Warsztaty wyjazdowe dla kadry instytucji/organizacji zaangażowanych w wspieranie OzN w procesie kształcenia na poziomie wyższym
 3. Warsztaty dla osób realizujących i monitorujących efekty w procesie wsparcia OzN

Harmonogram

 1. Uruchomienie projektu 01.2022
 2. Rekrutacja do projektu 01.2022 – 03.2023
 3. Szkolenia stacjonarne 02.2022 – 03.2023
 4. Szkolenia wyjazdowe 04.2022 – 02.2023
 5. Rozliczenie projektu 03.2023

od lewej flaga polski godło oraz logo PFRON