Termin realizacji projektu:

 1. Rozpoczęcie 2019-04-01
 2. Zakończenie 2020-21-31

Zasady rekrutacji uczestników projektu:

 1. Rekrutacja formalna za pośrednictwem uczelni współpracujących w komórce odpowiedzialnej za wsparcie studentów z niepełnosprawnością.
 2. Specjalistyczna diagnoza profilem kategorialnym przygotowanym na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności I Zdrowia. ( diagnoza ICF)
 3. Kwalifikacja uczestników do projektu

Wykaz województw, na terenie których prowadzona będzie rekrutacja

 1. Dolnośląskie,
 2. Zachodniopomorskie;
 3. Opolskie.

Opis formy wsparcia

 1. Planowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej:
  • Stworzenie w trakcie trwania wsparcia planu indywidualnej ścieżki kariery.
  • Wdrożenie ścieżki kariery poprzez realizację poszczególnych jej punktów przy wsparciu coacha kariery, doradcy zawodowego
 2. Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery:
  • Nabycie przez beneficjenta podczas warsztatów dodatkowych kompetencji związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
  • Podtrzymanie motywacji w związku z poszukiwaniem pracy;
 3. Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych – Podniesienie kompetencji zawodowych lub zdobycie uprawnień zawodowych w trakcie trwania projektu
 4. Staż zawodowy
 5. Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia – Indywidualne wsparcie wykorzystania istniejących narzędzi rynku pracy oraz innych do realizacji Indywidualnej Ścieżki Kariery
 6. Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia – Finansowe wsparcie beneficjentów w trakcie trwania projektu w zakresie kosztów samozatrudnienia

Harmonogram poszczególnych działań:

 1. Uruchomienie projektu 04-2019
 2. Rekrutacja 04-2019 – 07-2019
 3. Rekrutacja uzupełniająca 08-2019 – 12-2020
 4. Działania związane z planowaniem i wdrażaniem ścieżki kariery 04-2019 – 10-2020
 5. Nawiązywanie i utrzymanie współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy 04-2019 – 12-2020
 6. Szkolenia specjalistyczne, zawodowe, zdobywanie uprawnień 04-2019 – 12-2020
 7. Staże zawodowe 04-2019 – 12-2020
 8. Wsparcie samozatrudnienia 04-2019 – 12-2020
 9. Wsparcie w korzystaniu z innych instrumentów 04-2019 – 12-2020
 10. Warsztaty wyjazdowe i stacjonarne: 04-2019; 06-2019; 08-2019; 10-2019; 12-2019; 02-2020; 04-2020; 06-2020; 08-2020; 10-2020
 11. Zatrudnianie uczestników 04-2019 – 12-2020
 12. Zakończenie i rozliczenie 11-2020 – 12-2020

Aktualności

www.tnm.org.pl/program-absolwent/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

Projekt finansowany ze środków PFRON

logo pfron