Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” realizuje obecnie ze środków PFRON następujące projekty:

  • „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim – KONTYNUACJA 2
  • Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja
  • „Absolwent w pracy” – wprowadzenie absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy.
  •  „TWOJA NOWA PRACA” – Program Absolwent