Termin realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie 2019-04-01
 • Zakończenie 2020-03-31

Zasady rekrutacji uczestników projektu:
Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

 1. Weryfikacji formalnej
 2. Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:
  • proces diagnostyczny za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF international classification of functioning disability and health;
  • tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Zasięg terytorialny projektu:

 • DOLNOŚLĄSKIE
 • LUBUSKIE
 • MAZOWIECKIE
 • OPOLSKIE
 • ZACHODNIOPOMORSKIE

Opis formy wsparcia:

 1. Codzienny Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Zwiększenie w trakcie trwania projektu poziomu samodzielności w funkcjonowaniu beneficjenta w społeczności akademickiej poprzez dostarczenie usług asystenckich oraz wsparcia w transporcie
 2. Mieszkalnictwo wspomagane – wsparcie trenera z elementami rehabilitacji – W ciągu trwania projektu beneficjent nabędzie kompetencje niezbędne do samodzielnego zamieszkania
 3. Rozwój umiejętności społecznych i nauka samodzielnego korzystania z instytucji kultury:
  • Nabycie w trakcie trwania projektu umiejętności związanych z samodzielnym korzystaniem z instytucji kultury.
  • Zwiększenie w trakcie trwania projektu poziomu samodzielności w relacjach międzyludzkich, w tym w przypadkowym kontakcie
 4. Wsparcie coachingowe i psychologiczne – Celem coachingu jest wzmocnienie w okresie realizacji projektu, beneficjenta w indywidualnie określonych dla niego obszarach:
  • W zakresie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych;
  • Ograniczających i hamujących rozwój przekonań;
  • Wdrażania w życie planów ( w szczególności wypracowanych w ramach projektu);
  • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów natury psychicznej.

Harmonogram poszczególnych działań:

 • Rekrutacja uczestników 04-2019 – 05-2019
 • Rekrutacja uzupełniająca (ciągła) 05-2019 – 03-2020
 • Realizacja form wsparcia w trybie ciągłym 04-2019 – 03-2020
 • Zamknięcie i rozliczanie 02-2020 – 03-2020

Aktualności

www.tnm.org.pl/asysten

www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

Projekt finansowany ze środków PFRON

logo pfron