W ramach konkursu „Uczelnia Dostępna” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” realizuje jako partner cztery projekty:

  • „Politechnika nowych szans” – Lider Politechnika Wrocławska
  • „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” – Lider Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” – Lider Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” – Lider Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • „MAXImUS dostępności” – Lider Uniwersytet Szczeciński
  • „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze” – Lider Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski