Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021  w roku 2021r. jest współfinansowany ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem głównym projektu jest zapewnienie przez 12 miesięcy wsparcia asystenckiego 50 osobom z niepełnosprawnościami na terenie całego kraju. Pomoc asystenta uzyskają osoby przygotowujące się do studiów, a także te które studiują, pracują naukowo lub wspierają środowisko akademickie. Projekt jest komplementarny z szeregiem działań prowadzonych przez naszą organizację, które mają na celu wsparcie w obszarze dostępności środowiska akademickiego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski. 

Okres realizacji projektu: od: 01-01-2022 do: 31-12-2022

Wartość projektu: 1 028 115,00 zł

Dofinansowanie: 1 028 115,00 

logo ministerstw MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ godło monohromatyczne po lewej stronie po prawej w dwóch liniach nazwa ministerstwa
po lewej stronie flaga Polski po prawej godło Polski