Tytuł szkolenia BLOK Data rozpoczęcia Data zakończenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Godzina zakończenia szkolenia Formuła szkolenia
Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 2 28.04.2021 28.04.2021 08:00 16:00 On-line
Komunikacja ze studentami Głuchymi i niedosłyszącymi 3 10.05.2021 11.05.2021 09:00 13:30 On-line
Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego dla kadry administracyjnej 3 13.05.2021 14.05.2021 09:00 13:30 On-line
Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego 2 19.05.2021 19.05.2021 08:00 16:00 On-line
Doradztwo zawodowe i zagadnienia prawa pracy przy obsłudze studentów z niepełnosprawnościami – dla pracowników biur karier i uczelnianych centrów kariery 3 25.05.2021 26.05.2021 09:00 13:30 On-line
Nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu 2 11.06.2021 11.06.2021 08:00 16:00 On-line
Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 2 17.06.2021 17.06.2021 08:00 16:00 On-line
Komunikacja ze studentami Głuchymi i niedosłyszącymi 3 21.06.2021 22.06.2021 09:00 13:30 On-line
Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego dla kadry administracyjnej 3 24.06.2021 25.06.2021 09:00 13:30 On-line