Tytuł szkolenia BLOK Data rozpoczęcia Data zakończenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Godzina zakończenia szkolenia Formuła szkolenia
Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 3 2021-03-23 2021-03-24 9:00 13:30 On-line