Tytuł warsztatu BLOK Data rozpoczęcia Data zakończenia Godzina rozpoczęcia szkolenia Godzina zakończenia szkolenia Formuła szkolenia
Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 2 2021-03-12 2021-03-12 8:00 16:00 On-line
Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnościami wzroku 3 2021-03-15 2021-03-16 9:00 13:00 On-line
Nauczanie osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu 2 2021-03-18 2021-03-18 8:00 16:00 On-line
Wsparcie w kryzysie zdrowia psychicznego 2 2021-03-23 2021-03-23 8:00 16:00 On-line