10.02.2020,  godz. 9:00-13:00

Uczestnicy: Personel pomocniczy z DDS. (11-12 osób)

Miejsce: Akademik T-22, ul. Wittiga

Rozpoczęcie: Ariel (9:00 – 9:15)

 

12.02.2020, godz. 9:00-13:00

Miejsce: Akademik T-22, ul. Wittiga

Uczestnicy: Studium Wychowania Fizycznego (11-12 osób)

 

14.02.2020 godz. 9:00-13:00

Godz. 9:00 – 13:00

Uczestnicy: DIR – Dział Inwestycji i Remontów (12 osób)

Miejsce: Budynek H-14 Wybrzeże Wyspiańskiego

 

17.02.2020  godz. 9:00-13:00 (Termin nie jest ostatecznie potwierdzony)

Uczestnicy: Dział Studencki + Biuro Karier

Miejsce: Akademik T-22, Wittiga

 

19.02.2020,  godz. 9:00 – 13:00

Uczestnicy– Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Miejsce: Budynek D-21 Campus Politechniki Wrocławskiej sala 104 na pierwszym piętrze

 

21.02.2020, godz. 9:00 – 13:00

Uczestnicy– Pracownicy dziekanatów

Miejsce: Budynek H-14 Wybrzeże Wyspiańskiego