O stronie

Strona ta ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji na temat wszystkich projektów Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na dedykowanych projektom stronach.  Strona realizuje obowiązki informacyjne zawarte w umowach z Instytucjami Pośredniczącymi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.