Ścieżka udziału w projekcie
 1. Złożenie aplikacji za pomocą formularza eRecruiter www lub w punkcie informacyjnym;
 2. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym;
 3. Zakwalifikowanie do projektu bądź odrzucenie aplikacji;
 4. Następnie każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie po przez udział w formie wsparcia Planowanie i wdrażanie Indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Podczas tej formy wsparcia uczestnikowi zostają dobrane według jego indywidualnych potrzeb formy wsparcia które realizuje w dalszej części projektu. Do form wsparcia, które może otrzymać uczestnik należą:

  • Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery;

  • Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych;

  • Staż zawodowy;

  • Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

  • Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia

  Szczegółowy opis form wsparcia w zakładce „O TWOJEJ NOWEJ PRACY”
 5. Każdy uczestnik na czas realizacji projektu otrzymuje wsparcie pośrednika pracy, który pomaga mu znaleźć odpowiednie zatrudnienie zgodne z jego Indywidualną Ścieżką Kariery Zawodowej.
Harmonogram projektu

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji projektu. Zastrzegamy, iż każdy z uczestników projektu realizuje go według Indywidualnego Planu Działania, dlatego daty podane w harmonogramie mają szeroki zakres i wskazują okres kiedy dane działania mogą być realizowane. Czas i intensywność udziału w projekcie jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Marzec 2018 – Styczeń 2019 
Rekrutacja główna I edycji

Styczeń 2019 – Marzec 2019
Rekrutacja uzupełniająca (miejsca pozostałe po rekrutacji głównej) I edycji

Wstępna rekrutacja II edycji

Kwiecień 2019 – Grudzień 2019

Rekrutacja główna II edycji

Kwiecień 2019 – Grudzień 2020

Rekrutacja uzupełniająca (miejsca pozostałe po rekrutacji głównej) II edycji

Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych

Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery

Staż zawodowy

Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia

Planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej