Ścieżka udziału w projekcie
 1. Zgłoś chęć udziału tutaj lub w punkcie informacyjnym;
 2. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym;
 3. Zakwalifikowanie do projektu bądź odrzucenie aplikacji;
 4. Następnie każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie poprzez udział w formie wsparcia: planowanie i wdrażanie Indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Podczas tej formy wsparcia uczestnikowi zostają dobrane według jego indywidualnych potrzeb formy wsparcia, które realizuje w dalszej części projektu. Do form wsparcia, które może otrzymać uczestnik należą:
  • Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery;
  • Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych;
  • Staż zawodowy;
  • Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia
  • Szczegółowy opis form wsparcia w zakładce „O TWOJEJ NOWEJ PRACY”
 5. Każdy uczestnik na czas realizacji projektu otrzymuje wsparcie pośrednika pracy, który pomaga mu znaleźć odpowiednie zatrudnienie zgodne z jego Indywidualną Ścieżką Kariery Zawodowej.
Harmonogram projektu

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji projektu. Zastrzegamy, iż każdy z uczestników projektu realizuje go według Indywidualnego Planu Działania, dlatego daty podane w harmonogramie mają szeroki zakres i wskazują okres kiedy dane działania mogą być realizowane. Czas i intensywność udziału w projekcie jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Okres realizacji 01.09.2019 - 30.09.2023 Umowa ABS/000005/01/D

Wrzesień 2019 – Grudzień 2020
Główna rekrutacja do I edycji

Styczeń 2021 – Marzec 2021
Rekrutacja uzupełniająca

Kwiecień 2021 – Grudzień 2021
Główna rekrutacja do II edycji projektu

Styczeń 2022 – Grudzień 2022

Rekrutacja uzupełniająca

Październik 2019 – Grudzień 2023
Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych
Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery
Staż zawodowy
Planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

Okres realizacji 01.09.2017-31.12.2020 Umowa ABS/000002/01/D

Marzec 2018 – Styczeń 2019
Rekrutacja główna I edycji

Styczeń 2019 – Marzec 2019
Rekrutacja uzupełniająca (miejsca pozostałe po rekrutacji głównej) I edycji
Wstępna rekrutacja II edycji

Kwiecień 2019 – Grudzień 2019
Rekrutacja główna II edycji

Kwiecień 2019 – Grudzień 2020
Rekrutacja uzupełniająca (miejsca pozostałe po rekrutacji głównej) II edycji

Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych
Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery
Staż zawodowy
Planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej