Punkt konsultacyjny na Politechnice Wrocławskiej

W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską został otwarty punkt konsultacyjny dla studentów, którzy chcą przystąpić i uzyskać informację w sprawie projektu „Absolwent w pracy”. Punkt informacyjny ma być ułatwieniem dla osób, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do siedziby Stowarzyszenia. Przeszkolony zespół ekspertów będzie czuwać nad wyposażeniem każdego kandydata w szereg informacji dot. projektu. Punkt…