W okresie lipiec – październik udało się ponownie zrealizować 5 warsztatów wyjazdowych w Kowarach w naszym niezawodnym hotelu Jelenia Struga. W jego trakcie odbyły z następującej tematyki:

  • Przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
  • Prawo pracy;
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim;
  • Komunikacja i asertywność;
  • Radzenie sobie z emocjami;
  • Praca w zespole;
  • Rozwijanie kreatywności.

Widzimy jak ważna jest obecnie możliwość wyjazdu w gronie innych uczestników i poruszane w czasie warsztatów tematy. Zmniejszenia się ilości kontaktów społecznych i wymuszonej izolacji społecznej jest bardzo uciążliwa dla nas wszystkich. Warsztaty pozwalają nam łatwiej się motywować, wymieniać doświadczeniem i zwyczajnie wspierać nawzajem.