Ze względu na początkowa mylącą nazwę „Absolwent w Pracy” projekt zmienił nazwę na „Twoja Nowa Praca” – program Absolwent. Od tego momentu wszystko co związane z niniejszym projektem ukazywać będzie się pod nazwą „Twoja Nowa Praca” – program Absolwent.