Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla kadry akademickiej, sfery biznesu i instytucji publicznych w tematyce poświęconej pracy
z osobami posiadającymi dysfunkcje w różnych obszarach. Tematyka obejmuje w szczególności wiedzę dotyczącą ograniczeń osób z niepełnosprawnością, ich specjalnych potrzeb, dostosowań niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Oferowane przez nas programy szkoleń są dopasowywane do wymogów konkretnego odbiorcy. Tematy mogą mieć charakter przeglądowy lub koncentrować się na konkretnym rodzaju niepełnosprawności. Każde szkolenie jest szyte na miarę. Realizują je praktycy na co dzień pracujących z osobami nie w pełni sprawnymi i to właśnie jest naszą siłą – praktyczna wiedza.

Każde szkolenie jest obudowane odpowiednimi zadaniami warsztatowymi podczas których mogą Państwo zobaczyć jak widzi osoba niedowidząca czy jak porusza się osoba na wózku czy niewidoma. Poniżej przykładowe programy szkoleń.

szkolenia osoby poruszające się na wózkach
Warsztat przekrojowy

Opis

Szkolenie ma charakter przekrojowy i traktuje o grupach popularnych niepełnosprawności. Łączy ono w sobie części teoretyczne gdzie przedstawiana jest wiedza związana z konkretnym rodzajem niepełnosprawności oraz części praktycznych, gdzie pokazywany jest wpływ ograniczeń wynikających z danego rodzaju niepełnosprawności na funkcjonowanie osoby w środowisku akademickim. Uczestnik po szkoleniu posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością i uzyskuje wskazówki jak kompensować ograniczenia studenta/doktoranta z niepełnosprawnością.

Program

I Blok: Ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

Część teoretyczna:

 1. Kim jest osoba z niepełnosprawnością;
 2. Stereotypy – dlaczego się nimi posługujemy i jak z nimi walczyć;
 3. Wspieranie osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym;

Część praktyczna:

Ćwiczenia uświadamiające funkcjonowanie stereotypów i ich stosowanie w życiu.

II Blok: Dlaczego trudno mówić o niepełnosprawności. Komunikacja i psychologia barier.

III Blok: Niepełnosprawności rzadkie i niewidoczne, niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu.

Część teoretyczna:

 1. Niepełnosprawność ze względu na narząd ruchu i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie;
 2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym osób z niepełnosprawnością ruchową;
 3. Czy niepełnosprawność musi być widoczna, by tworzyła bariery w procesie dydaktycznym?
 4. Dobre praktyki, aspekty prawne.

Część praktyczna:

Spojrzenie z perspektywy osoby poruszającej się na wózku (symulacja z użyciem wózków ); Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością ze względu na rzadką chorobę, bądź chorobę niewidoczną.

IV Blok: Niepełnosprawności neurologiczne i ze względu na zdrowie psychiczne.

 1. Część teoretyczna:
 1. Różne rodzaje schorzeń neurologicznych;
 2. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami neurologicznymi;
 3. Różne rodzaje chorób o podłożu psychicznym;
 4. Bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym u osób z niepełnosprawnościami o podłożu psychicznym;
 5. Dobre praktyki, aspekty prawne.

Część praktyczna:

Ćwiczenia w parach. Rozwiązywanie konkretnych problemów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością neurologiczną bądź ze względu na chorobę psychiczną.

V Blok: Niepełnosprawności ze względu na narząd słuchu i wzroku.

Część teoretyczna:

 1. Rodzaje i stopień niedosłuchu oraz jego wpływ na codzienne funkcjonowanie;
 2. Bariery funkcjonalne w przekazywaniu wiedzy podczas zajęć dydaktycznych;
 3. Sposoby dostosowania komunikacji z osobami o różnym stopniu niedosłuchu w procesie dydaktycznym oraz podczas egzaminów;
 4. Sposoby prezentowania informacji mówionej osobom o różnym stopniu niedowidzenia bądź
 5. niewidomym;
 6. Dobre praktyki, aspekty prawne.
 7. Część praktyczna:

Zapoznanie ze sprzętem wspomagającym proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnością narządu słuchu; Spojrzenie z perspektywy osób z różnymi rodzajami niedosłuchu.

VI Blok: Osoba z niepełnosprawnością, jej wykształcenie i przyszłość na ryku pracy.

Warsztat nt. pracy z osobą z zaburzeniami zdrowia psychicznego

Ogólny zarys:

Szkolenie przedstawia obraz kliniczny zaburzeń zdrowia psychicznego a także sposób ich wpływu na proces dydaktyczny i komunikację. Uczestnicy szkolenia otrzymają zbiór wskazówek jak przygotowywać proces dydaktyczny by był on dostępny i przyjezdny dla obu stron.

Program

 1. Wprowadzenie do wparcia studentów z niepełnosprawnością;
 2. Cechy charakterystyczne zaburzeń z spektrum autyzmu i zaburzenia współwystępujące;
 3. Wpływ zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu na funkcjonowanie w środowisku akademickim;
 4. Potencjał akademicki studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego wykorzystywanie;
 5. Reagowanie na nietypowe zachowania studentów;
 6. Formy wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w ramach organizacji zajęć oraz adaptacji zaliczeń i egzaminów) w świetle obowiązujących uregulowań prawnych (ustawa, regulamin studiów etc.);
 7. Współpraca z otoczeniem studenta z Zespołem Aspergera.
Warsztat nt. pracy z osobą zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Ogólny zarys

Szkolenie przedstawia obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu a także sposób ich wpływu na proces dydaktyczny i komunikację. Uczestnicy szkolenia otrzymają zbiór wskazówek jak przygotowywać proces dydaktyczny by był on dostępny i przyjezdny dla obu stron.

Program

 1. Przedstawienie wybranych zaburzeń psychicznych;
 2. Poznawcze aspekty zaburzeń i ich wpływ na proces dydaktyczny;
 3. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi;
 4. Leczenie farmakologiczne i jego wpływ na zdolności uczenia się;
 5. Warsztat.