asystent pomaga osobie na wózku, razem idą z grupą osób w parku

Warsztaty mają na celu nauczyć jego uczestników podstawowych technik asystowania osobom z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Warsztaty skupiają się na podstawowych czynnościach asystenta, jak np. pomoc w przemieszczeniu się, ale również uczą asystentów jak radzić sobie w czasem niełatwych kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami.

Proponowane terminy szkolenia:

Termin 1: 29.02.2020 (sobota)

Cena szkolenia: 990 zł. netto/osobę