symbol dyskryminacji

Obraz jest wart tysiące słów. Niestety osoby niewidzące nie mają przywileju korzystania z takiego udogodnienia w komunikacji. Dlatego powstała audiodeskrypcja – sztuka przetwarzania obrazu na język, w taki sposób, żeby osoba niewidząca była w stanie jak najlepiej wyobrazić sobie ten obraz. Jeśli uświadomimy sobie, że obrazy nie są tylko statyczne, ale również dynamiczne (film, teatr, sport), to zaczynamy rozumieć, na czym polega sztuka audiodeskrypcji.

Warsztat ma na celu dostarczyć uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz wyposażyć ich w podstawowe umiejętności służące do opisywania obrazów i filmów w formule audiodeskrypcji.

W trakcie warsztatowych zajęć uczestnicy, pracując z różnymi materiałami graficznymi, poznają narzędzia i programy oraz metody pracy przy tworzeniu audiodeskrypcji. Warsztaty pozwolą uczestnikom lepiej poznać tą sztukę i chociaż nie staną się następnego dnia ekspertami, to dzięki zdobytym umiejętnością, będą mogli aktywnie uczestniczyć w pracach nad dostosowywaniem materiałów do potrzeb osób niewidzących.

Najbliższe terminy szkolenia:

Termin 1: 17-18.01.2020 r. (piątek – sobota)

Termin 2: 2-3.03.2020 r. (poniedziałek – wtorek)

Cena szkolenia: 1800,00 zł. netto/uczestnika