Dlaczego DŻAMP?
logo obóz

Pierwszy obóz DŻAMP odbył się w 2008 roku. Od tamtego czasu Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” zrealizowało 10 obozów wakacyjnych oraz 3 zimowe „Dżamp weekendowy”, w których łącznie wzięło udział ok. 780 osób z różnych uczelni w Polsce.

Każda edycja DŻAMP przyciąga studentów, dla których obóz jest miejscem aktywności, rozwoju, a także odpoczynku i zawiązywania przyjaźni.

Połączenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, pracy w zespole, zajęć sportowo-rekreacyjnych i aktywności krajoznawczych pozwala stworzyć program obozu, kompleksowo rozwijającego umiejętności społeczne i wyrównującego deficyty w tym zakresie.

Atmosfera obozu sprawia, że studenci przestają zwracać uwagę na swoją niepełnosprawność, stają się pewni siebie, szybko uczą się od swoich kolegów i koleżanek jak przełamywać bariery.W ten sposób powstaje społeczność.

Zgodnie z katalogiem MNiSW, dotyczącym wydatków z funduszu, całość kosztu obozu (poza częścią integracyjną – odpłatność ponosi student) może finansować uczelnia. Finansowanie obozu DŻAMP mieści się w ramach katalogu kosztów MNiSW ze względu na możliwość finansowania przez uczelnię zakwaterowania na wydarzeniach specjalistycznych oraz szkoleń rozwijających kompetencje społeczne. To właśnie rozwój kompetencji społecznych jest głównym celem naszego obozu.

Korzyści dla uczelni i studentów

Korzyści dla Uczelni

 • Uczelnia uzyskuje element wsparcia studentów niepełnosprawnych, który nie wymaga zaangażowania administracyjno-organizacyjnego;
 • Uzyskanie narzędzia nawiązywania kontaktu ze studentami;
 • Wzmocnienie relacji pomiędzy jednostką wspierającą studentów a studentami;
 • Większą łatwość w diagnozowaniu potrzeb studentów dzięki lepszemu kontaktowi;
 • Budowanie wizerunku jeszcze bardziej zaangażowanej w rozwój studentówz niepełnosprawnością;
 • Zwiększona aktywność społeczna co sprawia, iż studenci mają większą świadomość uprawnień i obowiązków.

Korzyści dla studentów

 • Uczestnictwo w wyjeździe dostosowywanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika;
 • Możliwość udziału w profesjonalnych szkoleniach rozwijających umiejętności miękkie;
 • Poszerzanie wiedzy krajoznawczej podczas udziału w programie turystycznym;
 • Poznanie różnych form aktywności dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
 • Wymiana doświadczeń wśród studentów z wielu uczelni;
 • Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej poprzez integrację w gronie studentów;
 • Spędzenie przerwy wakacyjnej w sposób aktywny i pożyteczny dla zdrowia i umysłu.
zebranie zespołu cały obóz
zebranie zespołu obóz
Obsługa
 • Opracowanie zasad uczestnictwa w obozie i regulaminów w porozumieniu z Uczelnią .
 • Opracowanie szczegółowego programu obozu z uwzględnieniem wariantów alternatywnych dla osób niemogących uczestniczyć we wszystkich zajęciach z powodu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
 • Prowadzenie zapisów na obóz za pośrednictwem strony WWW.
 • Telefoniczne rozmowy z zapisanymi uczestnikami w celu ustalenia wymagań poszczególnych osób dotyczących: zakwaterowania, ewentualnej specjalnej diety, wymagań wobec programu wynikających ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością.
 • Promocja wśród studentów.
Szczegółowy zakres oferty i element programu

Transport dostosowany do potrzeb uczestników

Uczestnikom zapewniamy przejazd środkiem transportu dostosowanym do potrzeb osób na wózkach, wyposażonym w klimatyzację.

Zakwaterowanie w dostosowanym *** / **** gwiazdkowym hotelu

W trakcie obozu uczestnicy zakwaterowani będą w malowniczo położonym hotelu Zimnik Luksus Natury w Lipowej. W przestronnych pokojach 1, 2 i 3 osobowych zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi. W tym również w pokojach dostosowanych do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się (liczba ograniczona). Uczestnicy będą mogli korzystać w ośrodku z basenu, sauny, jacuzzi, boiska wielofunkcyjnego.

Pełne wyżywienie wraz z uwzględnieniem Indywidualnych wymagań dietetycznych

Uczestnikom zostanie zapewnione pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, w tym zawsze ciepłe danie na kolację. W trakcie dwudniowej wycieczki możliwe jest zapewnienie wyżywienia w innej formie, np. obiadokolacji zamiast obiadu i kolacji.

Ubezpieczenie

Dla każdego uczestnika na czas trwania obozu zakupione zostaje ubezpieczenie NNW, począwszy od dnia wyjazdu aż do dnia powrotu.

Zagraniczne wycieczki

Ważną kompetencją w dzisiejszej rzeczywistości jest umiejętność funkcjonowania w różnorodnych zespołach również różnorodnych kulturowo. Dlatego co roku

w programie przewidziane są dwie wycieczki zagraniczne umożliwiające poznać inne miejsca. W tym roku proponujemy Budapeszt i Pragę. Uczestnik będzie mógł wybrać jedną z wycieczek podczas zapisów.

W trakcie wycieczek zapewniony jest dostosowany transport oraz nocleg. Program oraz tempo wycieczki dostosowane zostanie do potrzeb wynikających z poszczególnych niepełnosprawności. Zawsze tworzymy grupy o zróżnicowanym tempie zwiedzania.

Program sportowo-rekreacyjny

Umiejętność dbania o sprawność fizyczną pozwala osobom z niepełnosprawnością utrzymać odpowiednią aktywność zawodową. Podczas zajęć sportowych pokazujemy jak dbać w oparciu o dostępne masowo usługi. Jak je dla siebie dostosować. W ramach programu rekreacyjnego organizowane są następujące aktywności: aerobik i aqua aerobik; zajęcia rekreacyjne na basenie w tym siatkówka wodna zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu np. siatkówka na siedząco, sztafety, badminton, piłka nożna, elementy tańca itp.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów sportowych.

Program kulturalno-rozrywkowy

Rozwój wymaga również relaksu w dobrym towarzystwie, dlatego w ramach opłaty uczestników zapewniamy im również wieczorną animację: dyskoteki z DJ; wieczory filmowe; ogniska na terenie ośrodka; wieczorne gry integracyjne.

Wszystkie zajęcia są dostosowane do różnych niepełnosprawności uczestników.

JAK DBAMY O RELACJE W GRUPIE 100 OSÓB?

To duża grupa. Nie każdy w takiej grupie łatwo znajdzie sobie bliskie osoby. Dlatego cały obóz dzielimy na 20 osobowe podgrupy. Każda z nich dostaje swojego tutora

z którym spotykają się codziennie o 19:00. I co robią? Uczą się pracy w zespole. Każdy obóz ma motyw. Były jużtematy: rodzin mafijnych, piratów, biur detektywistycznych, super bohaterów.W ramach tego motywu grupy otrzymują zadania, które muszą wykonać a następnie w rożnych konkurencjach i rywalizują podczas wieczornej integracji. W zeszłym roku grupy budowały statki, które starły się ostatniego dnia na polu walki, zaś w mniejszych zadaniach codziennie zdobywali monety, które w czasie walki wymieniały na amunicje do armat na statkach.

autobus z windą obóz
front hotelu obóz
teren rekreacyjny hotelu obóz
widok na dolinę zimnika obóz
sala szkoleniowa z ludźmi obóz
ludzie ćwiczący na świeżym powietrzu obóz
asystent pomaga osobie na wózku, razem idą z grupą osób w parku
Kadra obozu
kadra twoje nowe możliwości obóz

Na każdym etapie przygotowania i realizacji obozu zaangażowana jest szeroka kadra doświadczonych specjalistów z zakresu: organizacji imprez, pracy z osobami niepełnosprawnymi, szkoleń i treningu sportowego.

Na etapie przygotowania obozu:

 • Pracownik ds. kontaktu z uczestnikami.
 • Koordynator współpracy;

N etapie realizacji obozu:

 • koordynator;
 • Trenerzy umiejętności miękkich;
 • Wykwalifikowany trener sportowy;
 • Psycholog;
 • Kadra czuwająca nad bezpieczeństwem uczestników 24/24;
 • Asystenci Osób z Niepełnosprawnością (możliwość zapewnienia przez organizatora asystentów osobistych dodatkowo płatna).

Łącznie to około 15 osób.