Wszelkie pytania prosimy kierować na mail oferty@tnm.org.pl. Odpowiadamy na nie na bieżąco.

Kamila Balcer
k.balcer@tnm.org.pl
+48 515 759 723

ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215
53-439 Wrocław
(71) 734-57-73
FAX (71) 734-57-19
oferty@tnm.org.pl