Już od czterech lat obowiązują w Polsce przepisy obligujące administrację publiczną do zapewnienia dostępności stron internetowych osobom niepełnosprawnym. We wrześniu 2019 w życie zaś weszła w życie Ustawa o Zapewnianiu Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami. Czy wykonałeś już audyt swojej strony WWW?

Audyt dostępności cyfrowej jest kompleksowym badaniem stron i serwisów internetowych, pod kątem ich dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem audytu  jest sprawdzenie, czy zapewniona jest możliwości oraz swoboda poruszania się po Państwa serwisie internetowym przez osoby z niepełnosprawnością, bez względu na rodzaj niepełnosprawności zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG oraz polskimi regulacjami prawnymi.

komputery na stole audyt www