faktura ostrzegawcza

We wrześniu 2019 roku Sejm uchwalił  Ustawę o Zapewnianiu Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami. Reguluje ona m.in. kwestie dostępności w obszarze architektury. By rozpocząć zmiany w tym obszarze niezbędnym jest zdiagnozowanie problemów w Twoim obiekcie. Pozwoli Ci to uczynić AUDYT ARCHITEKTONICZNY.

Audyt dostępności architektonicznej ma na celu diagnozę potrzeb związanych z modernizacją budynków i przestrzeni architektonicznej oraz pod względem oceny stanu istniejącego dostosowania budynków pod kątem różnych niepełnosprawności. Dzięki przeprowadzonemu audytowi w prosty i przejrzysty sposób zawarty w końcowym raporcie, ukazane zostaną elementy wymagające poprawy. Badanie dostępności prowadzone jest przez zespół ekspertów, dzięki czemu uzyskane wyniki mają charakter profesjonalnej i dogłębnej analizy, popartej zróżnicowanym doświadczeniem osób badających.

Co obejmuje audyt:

 • otoczenie budynków
  m.in. przystanki, ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia, oznaczenia dźwiękowe i dotykowe.
 • strefy wejściowe budynków
  m.in. ciągi piesze, bariery architektoniczne, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku.
 • komunikacja pionowa i pozioma budynku
  m.in. korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki.
 • dostępność usług i funkcji
  m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, , dostępność toalet.
 • bezpieczeństwo pożarowe
  m.in. dostępny plan oraz drogi ewakuacji, dźwiękowy i świetlny system ewakuacji, wózki ewakuacyjne.

Co nas wyróżnia?

Do audytu zaangażowani są specjaliści dziedzinowi inżynierowie budownictwa, architektury, fizjoterapeuci i osoby z niepełnosprawnościami w charakterze konsultantów.