grafika ozdobna

Raport „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”

W poniższym można zapoznać się z raportem „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”. Jest ono wynikiem projektu wspólnego Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”.

 

Rusza projekt Rynek Pracy!

Umowa z PFRON – em podpisana, a zatem oficjalnie możemy rozpocząć działania nad projektem Rynek Pracy! Niedługo zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe absolwentów studiów wyższych będących jednocześnie beneficjentami programu Student I i Student II oraz badania  wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej. Wyniki oraz ich interpretacja zostaną opublikowane na stronie www.tnm.org.pl…