Rusza projekt Rynek Pracy!

Umowa z PFRON – em podpisana, a zatem oficjalnie możemy rozpocząć działania nad projektem Rynek Pracy! Niedługo zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe absolwentów studiów wyższych będących jednocześnie beneficjentami programu Student I i Student II oraz badania  wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej. Wyniki oraz ich interpretacja zostaną opublikowane na stronie www.tnm.org.pl…

Pierwsze testy

W drugiej połowie sierpnia, zostały przeprowadzone testy wśród uczestników wyjazdu dzamp 2015.

Testy odbyły się na 10 chętnych osobach, przebieg testów nadzorował Andrzej Mizera oraz Krzysztof Peda, oraz gościnie twórcy oprogramowania Norbert Pisz i  Mirek Chudych

 

O Face Controller-ze

Face-Controller jest to innowacyjne oprogramowanie do sterowania komputerem przez osoby sparaliżowane czterokończynowo z wykorzystaniem kontrolera do gier marki kinect w wersji drugiej wyprodukowanego przez firmę Microsoft. Wykorzystanie tego urządzenia daje dostęp do 3 kamera oraz 4 precyzyjnych mikrofonów, co w tym wypadku jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji typu Face Controller. Sensor ten jest już 2…